21 sierpnia (19:00) – Przy dźwiękach harfy i fletu