18 lipca – Gaba Kulka, Biff oraz Pod niebem Paryża