27.08 ND      19:00 KABARETON: POD WYRWIGROSZEM, NOWAKI