30.06 ND      19:00 KABARETON CHYBA, CZESUAF, ZACHODNI